Lars Nyström

Lars föddes den 19 april 1817 som "oäkta" son till Elisabeth Maria Fröberg. Han föddes i båtsmanstorpet i Gräsö, Edebo socken, Stockholms län, där hans morfar var båtsman och där hans mor för tillfället bodde.

Han kom att bo kvar hos sina morföräldrar när hans mor år 1920 fick tjänst som piga på olika gårdar i socknen och närliggande socknar.

Den 2 mars 1823 gifte sig hans mor i Ununge kyrka, Stockholms län, med drängen Jan Petter Mattson från gården Skattebol i Edebo socken. Jan Petter var född 2 maj 1796. Bägge utflyttade från Edebo socken år 1823 till Bro socken, Stockholms län.

Samma år är det noterat att även Lars, då 6 år gammal, flyttade från sina morföräldrar till Bro socken. Alltså tog hans mor med honom när hon flyttade. Inget är ännu känt om deras liv och leverne i Bro socken.

År 1845 flyttade Lars in till gården Hacksta i Össeby-Garns socken, Stockholms län, för att tjäna som dräng. Han kom då närmast från Stockholm och titulerades "Hovslagarlärling". Han heter vid inflyttningen Lars Nyström.

Följande år 1846 flyttade han till Finsta gård i Skederids socken, Stockholms län, för att tjäna som dräng. Tre år senare, 1749, bor han på Finsta ägor i samma socken och är noterad som "Sockensmed".

Följande år, 1851, har han flyttat till Mälby ägor i samma socken och är alltjämt noterad som "Sockensmed". Samma år den 19 april gifte han sig med pigan Anna Christina Thulin från Finsta i samma socken.

De bodde kvar på Mälby ägor till år 1856, då de flyttade till Ösby ägor i samma socken. Där bodde de i två år, till 1858, då de flyttade till Karlsborg på Finsta ägor. Nu är han noterad som "Gårdssmed".

De bor i Karlsborg till år 1870, då de flyttar vidare till Malmen på Ösby ägor, fortfarande i Skederids socken. Här bor de till den 24 november 1892. Lars är nu noterad som "Fd gårdssmeden".

Den 24 november 1892 flyttar han och hustrun till Skedersby, Skederids socken. Här bor han till sin död den 29 juli 1895, 67 år gammal. Någon dödsorsak är inte noterad i kyrkböckerna.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-11-05