Elisabeth Maria Fröberg

Hon föddes den 31 december 1789 i Stockholm.

Under år 1791 flyttade hon med sin mor Margreta Katrina, och sin äldre syster Anna Cahtarina från Stockholm till sin far Magnus Fröberg på soldattorpet i Gräsö, Edebo socken, Stockholms län, där han fått tjänst som båtsman och fått soldatnamnet "Rosenblom".

Vid 16 års ålder, år 1805, fick hon tjänst som piga i Hargs socken, Stockholms län. Följande år var hon åter hemma för att året därpå, år 1807, få plats som piga i Hargs socken.

Hon kom hem från Hargs socken sju år senare, år 1814. Åren 1815-1817 hade hon tjänst som piga i Angarns socken, Stockholms län.

När hon återvände från Angarns socken var hon havande med sonen Lars, som föddes i fädernehemmet i Edebo socken den 19 april 1817. Någon fader till barnet är inte noterat i kyrkböckerna utan sonen Lars är noterad som "Oäkta".

När hon åter tar tjänst som piga år 1820, då på gården Skälby i samma socken, får sonen Lars bo kvar hos hennes föräldrar.

De följande åren hade hon tjänst som piga på två gårdar i Uninge skocken, gården Schebo 1821-1822 och i Prästgården 1822-1823.

Den 2 mars 1823 gifte hon sig i Ununge kyrka med drängen Jan Petter Mattson från gården Skattebol i Edebo socken. Jan Petter var född 2 maj 1796. Bägge utflyttade från Edebo socken år 1823 till Bro socken, Stockholms län.

Samma år är det noterat att även sonen Lars flyttade från hennes föräldrar till Bro socken. Alltså tog hon med sig sin son när hon flyttade.

Inget om hennes vidare liv och leverne är ännu känt. Dock finns hon inte med i folkräkningen för 1860 varför vi får anta att avlidit före år 1860.


Barn:
  • Lars, * 19 april 1817, Edebo.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-11-05