Anna Cajsa Svensdotter

Hon föddes den 1792 i Ösmo socken, Stockholms län.

År 1812 inflyttade hon till gården Blista Mellangård i Öster Haninge socken, Stockholms län, där hon fått tjänst som piga. Hon kom då närmast från Ösmo socken, där hon enligt uppgift i kyrkböckerna skall vara född. Detta har dock ännu inte kunnat konfirmeras.

Följande år, 1813, flyttade hon vidare till Skederids socken, Stockholms län, och Finsta gård där hon fått plats som piga.

Åren 1814-1815 tjänade hon piga på gården Boda i samma socken och i slutet av 1815 fick hon åter tjänst som piga på Finsta gård. På Finsta gård kom hon nu att stanna som piga fram till 1828.

Under denna period födde hon två barn. Först sonen Hans den 2 november 1818. Någon far är inte noterad utan Hans föddes som "Oäkta". Han avled senare endast 6 år gammal den 11 september 1825.

Sitt andra barn, dottern Anna Christina, föddes den 25 mars 1823, också hon som "Oäkta".

År 1828 fick hon åter tjänst som piga på en av gårdarna i Boda i samma socken. Här stannade hon i två år till år 1830.

Under tiden i Boda gifte hon sig med en av drängarna där, Eric Andersson Tylin. De vigdes den 14 mars 1830. Eric var född den 23 april 1792 i Dalarna.

Endast en månad efter vigseln föddes deras första gemensamma barn, dottern Lovisa, den 19 april 1830.

Senare samma år, 1830, flyttade de två tillbaka till en av gårdarna i Finsta där de fått plats som piga och dräng. Eric är då noterad som "Statdräng".

Den 7 december 1834 föddes deras andra gemensamma bar, dottern Carolina. Hon avled år 1838.

Från år 1836 är de skrivna på "Finsta ägor", vilket troligen betydde att de kunnat bosätta sig i ett litet torp men att de fortfarande var arbetsmässigt knutna till Finsta.

I januari 1838 avled deras dotter Carolina och senare samma år, den 7 december 1838, avled henne make Eric i lungsot, endast 39 år gammal.

Hon bodde kvar på Finsta ägor till sin död den 27 mars 1855. I kyrkböckerna är hon inskriven som "Tylins änka".


Barn:
  • Hans, * 2 november 1818, Skederid. † 11 september 1825, Skederid.
  • Anna Christina, * 25 mars 1823, Skederid.
  • Lovisa, * 19 april 1830, Skederid.
  • Carolina, * 7 december 1834, Skederid. † 25 januari 1838, Skederid.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-11-05