Magnus Fröberg

Han föddes den 9 november 1750 i Uppsala. Det finns också en notering om att han istället kan vara född 1753. Inget av årtalen är bekräftade.

I början av år 1790 flyttade han från Stockholm till Edebo socken, Stockholms län, där han fått tjänst som båtsman. Man hade beslutat att fördubbla antalet indelade båtsmän. Han fick soldatnamnet "Rosenblom.

Vid denna tid var han redan gift med Margreta Katrina och de hade två döttrar. Flytten år 1790 till Edebo socken gjorde han ensam utan familjen.

Följande år 1791 kom hans hustru och döttrarna efter och flyttade in till honom på soldattorpet i Edebo socken.

Magnus var båtsman till omkring år 1813. I kyrkböckerna för år 1814 är han noterad som "Afskedad båtsman".

Han bodde kvar med sin hustru vid soldattorpet i Gräsö till sin död den 12 april 1822, 71 år och 5 månader gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2017-11-05