Södermanlands Regemente

PANTZERHIELM,  Jakob

Kompani: - Socken: -
Rotenamn: Hade Boställe Härad: -
Född: 1695-09-27 Ort: Stockholm Län: A
Död: 1761-09-27 Ort: Fyrö, Skyllinge Sn Län: D
Ålder: 66 Dödsorsak:
Yrke: Längd: Grad: Major
Antagen: 1713-00-00 Avsked: 1761-05-05 Tjänsteår: 48
Transport: Inflyttad från:
Inflyttad år: Utmärkelse:


Fader: Yrke:
Moder:
Källor: Karl K-son Leijonhufvuds historia.
Noteringar:
Född ev. 1696.
Pantzerhielm blev 1712 volontär vid Livgardet, därifrån han 1713 befordrades till sergeant vid S.R. och i februari året därpå till fältväbel. Han blev 1718-06-26 reg:tsadjut. och deltog i norska fälttåget samt därunder i Fredrikshalds belägring och därefter 1719 i striden vid Södra Stäket. Bliven fänrik 1721, erhöll han fältväbelsindelning 1723, sergeantsindelning s.å., men 1725 åter fältväbelsindelning.
Vid Vaxholm och Oxdjupet var han på arbetskommendering 1732, fick fänriks indelning och blev s.å. kommenderad till Finland. Han deltog i striden vid Willmanstrand 1741, sårades i högra handen och var bland dem som stridde längst, men blev slutligen fånge.
Efter att 1757-01-20 blivit 2. major, blev han s.å. chef för Oppunda kompani, adlades 1760 med namnet Pantzerhielm, vilket namn han då antog mot sitt förra Holmstedt. Han erhöll avsked med pension 1761, "ansågs hava varit en skicklig och god officer".


Källmaterialet för denna socken ännu inte inscannat.
Kontakta Södermanlands regementes museum för information. Se länkar.