Forsnäs Bruk

i Alsters socken, Värmlands län.Fotografier från smedjan och "Fridhem"


Klicka på bilden för att göra den större!

Inga synliga lämningar från smedjan finns förutom mycket
slaggrester som ligger i omgivningen.

Foto, maj 2000.
Klicka på bilden för att göra den större!
Som referens se även skissen över Forsnäs Bruk år 1860.Klicka på bilden för att göra den större!

Bostadshuset "Fridhem" som tillhörde Forsnäs Bruk.

Foto, maj 2000.
Klicka på bilden för att göra den större!
Som referens se även skissen över Forsnäs Bruk år 1860.


Åter till Forsnäs Bruk.[ Fotografier på kvarnen. ] [ Fotografier på sågen. ]


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-06-16