Förteckning över släktgårdar


Följande uppställningar omfattar släktgårdar i länsvis ordning där
släktgårdens namn är känt. I vissa fall finns också städer med.

Göteborg & Bohuslän.
Gävleborgs län.
Jönköpings län.
Kopparbergs län.
Skaraborgs län.
Stockholms län.
Södermanlands län.
Värmlands län.
Älvsborgs län.
Örebro län.
Östergötlands län.
(O)
(X)
(F)
(W)
(R)
(AB)
(D)
(S)
(P)
(T)
(E)


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-10-02