Förteckning över släktgårdar

Jönköpings län


Förteckningen omfattar de släktgårdar där anfäder fötts, dött,
varit brukare eller bott en längre tid. Kartorna är
länkade till Lantmäteriets Kartsök.


Forserum
Applakulla Karta t18-03
Borrebo Karta t2-02
Stommen - t2-05
Lekeryd
Byhults Södergård Karta c4-06 c4-12 c4-13 t1-02 t1-03 t1-06 t1-07 t1-14 t1-15
t18-02 t18-03 t18-04 t18-05
Lekeryds Norrgård Karta c4-12 c4-13
Malmbäck
Gummestorp Karta t1-04 t1-08 t1-09 t11-02 t11-03
Älgaryd Karta t1-09 t12-02 t12-03
Ökna - t1-02 t1-04 t1-05
Ödestugu
Hyltan Karta t2-12 t2-13
Öggestorp
Kanarp Utbyn Karta t2-02 t2-04 t2-05 t2-08 t2-09
Olstorp Karta t2-03 t2-06 t2-07 t2-14 t2-15
Rommelsjö Östra Karta t2-08 t2-09


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2007-02-01