Förteckning över släktgårdar


Följande uppställningar omfattar släktgårdar i länsvis ordning där
släktgårdens namn är känt. I vissa fall finns också städer med.

Jänköpings län.
Kopparbergs län.
Skaraborgs län.
Södermanlands län.
Uppsala län.
Värmlands län.
Älvsborgs län.
Örebro län.
(F)
(W)
(R)
(D)
(C)
(S)
(P)
(T)


Index över orter och socknar.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-03-10