In Swedish - På Svenska
The grave-slab

in Ånimskogs church in Älvsborgs countyClick to enlarge!

Photo, summer of 2000
Click on the photo to enlarge!


Name

 

Lived

Buried

Anders Månsson Wall

 

1638 - November 30 1738

1738

Malin Eriksdotter

Wife

16?? - 1688

1688

Margareta Svensdotter Falk

Wife

16?? - 1691

1691

Elin Andresdotter

Wife

16?? - after 1691

After 1691The following text was inscribed in the grave-slab:

HAR WNDER VILAR ÄRLIG OCH BESKEDLI
DANEMAN ANDERS MÅNSSON VAL
SOM AFSOMNADE DEN
SMPT OCH HANS KEARA HUSTRUR
MALIN ERIKUSDOTTER SOM AFSOMNADE
Ao 1688 MARGARETA SVENSDOTTER FALK SOM
AFSOMNADE Ao 1691 ILIN ANDRESDOTTER
SOM AFSOMNADE DEN

which translated is:

HERE UNDER IST RESTING THE HONEST AND MODEST
MAN ANDERS MÅNSSON
WHO SLEPT AWAY THE
SEPT AND HIS DEAR WIVES
MALIN ERIKUSDOTTER WHO SLEPT AWAY
Ao 1688 MARGARETA SVENSDOTTER FALK WHO
SLEPT AWAY Ao 1691 ILIN ANDRESDOTTER
WHO SLEPT AWAY


Klicka och förstora bilden!

Photo, summer of 2000
Click on the photo to enlarge!


Ånimskogs churchCopyright © Håkan Bergström, updated 2003-11-20