Amnehärads kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kyrkan ar troligen byggde under 1200-talet. Dopfunten dateras nämligen till denna tid. Kyrkan anses vara ovanligt stor och reslig för sin tid. Kyrktornet byggdes 1666, flöjeln bar detta årtal. Två klockor finns i tornet, storklockan från medeltiden och lillklockan från 1724. 1737 till-byggdes kyrkan och försågs med det sexkantiga kor som den nu har. Ett sådant kor, som är vidare än övriga kyrkan, är ganska ovanligt.

En korsarm at norr, den sk Rådakyrkan, användes numera som dopkapell. Kyrktornet ar svarttjärat sedan 1865. Kyrkans tak är belagt med skiffer sedan 1893. Senaste genomgripande restaurering skedde 1957—58.

Amnehärads kyrka äger bl a en altaruppsats från 1687, skänkt av Helena Lillie till minne av makens Nils Posse till Ribbingsfors. Predikstolen är från 1600-talet, troligen tillverkad av Bengt Snidare fran Kristinehamn. Två vapensköldar finns också, den ena för Harald Posse, herre till Ribbingsfors, Melltorp och Forshaga, den andra för Nils Posse. Harald och Nils Posses anvapen på fädernet och mödernet är placerade på kyrkans väggar. Från 1600-talet härstammar också bl a Tido-stolarna i doprummet, vilka kommer fran Axel Oxenstiernas slott Tidö i Västmanland.

VÄGBESKRIVNING:
Amnehärads kyrka är belägen vid väg 64 intill Gullspångs samhälle.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-15