Åsbo kyrka

i Linköpings stiftText och foto är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Tore Nygren


Enligt traditionen invigdes Åsbo kyrka 1181. Under 1400-talet blev helgedomen för trång för den växande befolkningen, varför den byggdes ut mot öster.

Vid mitten av 1700-talet gjordes stora om- och tillbyggnaden av kyrkan. Bland annat murades korsarmen upp, kyrkmurarna höjdes ca 75 centimeter och brädtunnvalv slogs över kyrkorummet. 1775 stod det nuvarande tornet klart.

I och med alla dessa förändringar förlorade kyrkan mycket av sina medeltida karaktär.

Vid en grundlig restaurering 1847-55 fick torn, yttertak, murar, valv, fönsteröppningar med mera sin nuvarande form. Det mesta av kyrkorummets inredning är från denna tid.

Interiören domineras av altaret och altaruppsatsen. Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten, tillhörig den så kallade Grännatypen (daterad till omkring år 1200). Predikstolen har rokokons rika, vackert proportionerade former och ljusa färger. Den är byggd 1764. Två helgonbilder, skurna i ek, hänger på korsarmens västra mur. Kyrkan renoverades 1985.

VÄGBESKRIVNING:
Avtagsväg till Strålsnäs på riksväg 32, 6 km norr om Boxholm.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-08