Björneborgs kyrka

i Karlstad stiftTexten är hämtad ur häftet "Björneborgs kyrka och dess inventarier - En liten vägledning"


Kyrkan invigdes den 27 maj 1956 av biskop Arvid Runestam och anses bli en framtida klenod.

Arkitekt för bygget var Cyrillus Johansson, Stockholm, som ju blivit alltmer berömd och erkänd. Cyrillus Johansson har även gjort ritningarna till Värmlands museum i Karlstad. Kostnaden för kyrkobygget uppgick till drygt 400.000 kronor. Björneborgs Jernverk bidrog med drygt hälften av denna kostnad.

Kyrkporten mot väster består av ekdörrar med stort grekiskt kors i koppar.

När man stiger in i kyrkan kommer man först in i vapenhuset, som fått sitt namn av att man här i äldre tider fick lämna ifrån sig sitt vapen innan man trädde in i själva kyrksalen, som benämnes långhuset. I långhuset i Björneborgs kyrka lägger man märke till de tolv tätt placerade fönstren med snedställda smygar i södra väggen, då däremot norra väggen endast har två fönster. I vart och ett av de tolv fönstren står en ljusstake. Dessa tolv ljusstakar är tillverkade i järnverkets gjuteri och skänkta till kyrkans invigning av Margareta Svensson och Elsa Magnusson till minne av deras föräldrar, gjutmästare Carl O Magnusson och hans maka Emma.

Koret, som finns längst fram i kyrkan mot öster, har tre mot söder också de med sneddade smygar, och dessutom finns ett takfönster som är placerat så att solljuset träffar korväggens målning under traditionell högmässotid.

Antalet fönster mot söder i långhus och kor har genom sitt antal, tolv och tre, en symbolisk betydelse syftande på de tolv lärjungarna och på Treenigheten: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

Korväggens muralmålning föreställer den välsignande Kristus och den tillbedjande smedfamiljen. Målningen är utförd av konstnären Sven Rapp, som ju är född och uppvuxen i Björneborg.

Altare, predikstol och dopfunt är utförda efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson.

Kormattan är komponerad av Cyrillus Johansson och vävd av Anita Palmgren, Viggbyholm. I mattan finns de Nordenfeldska och Jernfeldska vapensköldarna, OPS, CAH och björneborgsbjörnen. Mattan är en gåva till kyrkans invigning av kyrkliga syföreningen.

Altaret är utfört i rött tegel med förgyllda fogar på framsidan och försett med en kalkstensskiva. I mittfältet av altarets framsida är i teglet inbränt motivet "Kristus instiftar nattvarden", utfört av konstnären Gustaf Ambé, Stockholm. Framför altaret står en knäpall.

Altarringen är öppen framtill men försedd med stängbara "dörrar", som stänges då Herrens heliga nattvard firas.

Tyget till altarringen och knäpallen har vävts på herrgården av björneborgsdamer.

Altarkorset är utfört i mässing av konstsmeden Lars Holmström, Arvika, och skänkt till kyrkan 1957 av kyrkliga syföreningen.

Predikstolen är målad av konstnär Gustaf Ambé, Stockholm Inskriptionen lyder: Herrens ord förbliver evinnerligen.

På väggen över predikstolen hänger ett krucifix. Detta skänktes till kyrkans invigning av Lilly Larsson, Djursholm, maka till disponent Ernst Larsson.

På predikstolen ligger en bibel, som skänktes till kyrkans invigning av Margareta och Carl-Axel Engström, Kristinehamn (tidigare bosatta i Björneborg)

Dopfunten är utförd i rött tegel. Den uppbäres av tre sittande björnar, modellerade av konstnär Gunnar Ambé. I det fjärde hörnet finns, i stället för en björn, en kula av samma form som de prydnadskulor "kanonkulor" som särskilt under 1800-talet tillverkades vid de värmländska järnbruken. Dopfuntens järnram är gjuten vid Järnverket och dopskålen i Kristinehamn efter modell tillverkad i järnverket. Dopskålens inskrift är "Saliga äro de renhjärtade".

Över dopfunten hänger en duva i valnöt tillverkad av M Eriksson, Arvika. Duvan är en gåva från Lilian Runnfeldt, Chicago, till minne av hennes morföräldrar, Jenny och Robert Magnusson.

På väggen bakom dopfunten hänger en lampett tillverkad av konstsmeden Lars Holmström, Arvika. Motivet är: Jungfru Maria med Jesusbarnet. Lampetten är inköpt för medel som skänkts av f d björneborgare nu bosatta i USA.

Om man tittar mot kyrkans västra gavel ser man ett rosettfönster, som givits formen av stiliserad blomma, en skogsstjärna, d.v.s. Värmlands landskapsblomma. Under detta fönster finns orgelläktaren.

Orgeln har tretton stämmor och är byggd av E-A. Setterquist & Son, Örebro, en av Sveriges förnämsta orgelbyggarfirmor. För att bereda största möjliga utrymme för kyrkokören har orgeln placerats i ena hörnet av orgelläktaren.

I långhuset hänger 14 ljuskronor med bibliska motiv inperforerade i kronornas kupoler. Varje krona är försedd med sex ljushållare för stearinljus. En liknande ljuskrona hänger på orgelläktaren men denna krona saknar ljushållare. Ljuskronorna är tillverkade av konstsmeden Lars Holmström. Arvika, och skänkta till kyrkan av kyrkliga syföreningen i Björneborg.

Siffrorna till nummertavlan är tillverkade av konstsmeden Lars Holmström, Arvika.

Ljushäraren för 24 ljus är tillverkad av smeden Sven Blomster och skänkt till kyrkan av Lilian Runnfeldt, Chicago, dotterdotter till Jenny och Robert Magnusson.

Anfädernas gravstenar på Björneborgs kyrkogård.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-06-27