Botkyrka kyrka

i Stockholms stiftBotkyrka kyrkas officiella hemsida.


Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Paul Lorin.


Botkyrka kyrka är intimt förknippad med legenden om den helige Botvid, som dräptes av en friköpt slavisk träl i början av 1100-talet. Botvids bror Björn lät bygga en kyrka på fädernegården Hammarby inte långt från Salem, och Botvids kropp flyttades dit 1129. Botvids kyrka i sten, på samma plats, invigdes 1176 av Vilhelm, biskopen i Strängnäs, och Stefan, landets förste ärkebiskop.

Några reliker finns inte bevarade, men en kopia av den märkliga gravvården efter Björn, kyrkans byggherre, går att beskåda utanför vapenhuset på södersidan (där den ursprungligen var placerad). Originalet står numera uppställt på Statens historiska museum.

Inuti dagens kyrka är det framför allt den magnifika altartavlan som drar blickarna till sig. Dyrgripen inköptes från konstnären Jan de Molders verkstad i Antwerpen bara några år före Gustav Vasas revolution 1525.

I övrigt är kyrkans inredning huvudsakligen sentida. Predikstolen är en gåva från 1780. Läktaren och orgelfasaden ritades av Olof Tempelman 1810. Dopfunten är från 1904 (men har lånat sin form från 1200-talet).

VÄGBESKRIVNING:
S:t Botvids väg 27 i Norsborg.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-07