Ekeby kyrka

i Linköpings stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Tore Nygren


Till sina äldsta delar härstammar Ekeby kyrka från 1200-talet, eventuellt ännu tidigare. I mitten av 1600-talet byggdes ett ansenligt högkor av tegel. På 1700-talet ägde en betydande omgestaltning av kyrkans exteriör och interiör rum. Tornet blev färdigt 1753, varefter den gamla klockstapeln kunde rivas.

1861 företogs en omfattande inre restaurering. Bland annat tillkom ny bänkinredning och fönstren utvidgades. 1894-95 revs det gamla, låga korvalvet och det nuvarande höga, ljusa koret tog gestalt.

Ekeby kyrka har många gamla, fina och värdefulla inventarier. De flesta är gåvor; inte minst innehavarna av patronatsrätten (släkterna Ribbing och Burén) har varit frikostiga givare.

Altaruppställningen, från 1700-talet, är av trä, oljemålad och förgylld.

Predikstolen, i furu, ek och lövträ, är ett vackert 1600- talsarbete, troligen utfört av Lars Gabrielsson i Vadstena.

Dopfunten, av sandsten, kan vara huggen redan på 1100- talet.

VÄGBESKRIVNING:
Avtagsväg till Väderstad på riksväg 32, 8 km söder om Mjölby.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-09-26