Klosters kyrka

i Eskilstuna i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Sören Lindell


Klosters kyrka inviges 9 maj 1929. Den är uppförd efter ritningar av arkitekt Otar Hökerberg, Stockholm. När man kommit in i vapenhuset finner man över huvudportalen en skulptur föreställande S:t Eskil. Ingångsdörren till kyrkan flankeras av mässingstavlor av apostlarna Paulus och Petrus.

Kyrkorummet är en långhusanläggning. Altaret står högt och breda trappsteg med hällar av kalksten leder upp från långhuset. Altaruppsatsen är liksom kyrkans hela inredning, hållen i tidstypiskt gråmarmorerad 1900-talsbarock. Altartavlan från 1600-talet är ett verk av den flarnlänske mästaren Martin de Vos och föreställer herdarnas tillbedjan.

Kyrkans orgel är från 1973 och är placerad på läktaren över ingången. Den är byggd av A Magnussons orgelbyggeri och har fyra manualer och 50 stämmor. Bakom orgeln syns konstnären Yngve Lundströms färgstrålande S:t Eskilsfönster som visar fjorton scener ur legenden om S:t Eskils liv. Kyrkan äger en ansenlig uppsättning av kyrkliga textilier. Dessutom finns kyrksilver från olika epoker. Under sjuttio- och åttiotalen har flera förnämliga alster av silveesmeden Anders Eriksson, Kristianstad, införskattats, bl a altarkrucifix, dopljusstake, processionskrucifix, ljusstakar, vaser och nattvardssilver.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger centralt belägen vid Eskilstunaån.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-24