Flens kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Delar av Flens kyrka byggdes redan på 1200-talet. Koret är byggt på 1600-talet som gravkor åt familjen Rosenhane på Stenhammar. Sakristian tillkom på 1700-talet. 1795 byggdes stentornet vars bottenvåning utgör ingång till vapenhuset. Den gamla ingången i söder murades då igen men återfanns 1966. Interiören får sin speciella karaktär av de två målade valven i väster och det vita koret i öster. Valven är sk gubbvalv. På 1640-talet fick valven sina rika målningar av två olika mästare, en av dem var mäster Nils i Tunatorp, den andre en anonym profetmålare. Predikstolen är skänkt till kyrkan av fru Brita Ribbing på Stenhammar 1664, då gravkoret stod färdigt. Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium och är en typisk sörmländsk stenfunt från 1100-talet. Delar av en äldre altarprydnad från 1400-talet, en s k Nådastol, har bevarats liksom triumfkrucifixet från 1300-talet. Den nuvarande altarprydnaden är från 1793.

VÄGBESKRIVNING:
Flens kyrka ligger vid södra utfarten från Flen, intill väg 55/57.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-24