Gräsmarks kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kyrkan, vackert belägen vid Lillsjön, togs i bruk 1738. Vid mitten av 1600-talet blev den gamla kyrkan för liten pga den betydande finska invandringen till socknen. Arbetet med den nya kyrkan tycks ha fördelats lika mellan den svenska och den finska befolkningen.

Kyrkorummet har rik inredning i senbarock. Ett altarskåp från 1500-talet, enligt sägnen medfört från Finland som krigsbyte, förvaras idag på Statens Historiska museum i Stockholm. Sedan 1981 finns en kopia av detta altarskåp i Gräsmarks kyrka, förfärdigad av träsnidaren Jordanov.

Altartavlan uppfördes 1753 av Isac Schullström och restaurerades tillsammans med predikstolen inför kyrkans 250-års jubileum. 1770 försåg konstnären Erik Jonaeus, på uppdrag av församlingen, kyrkans välvda trätak med målning föreställande yttersta domen. Nya åskådningar gjorde sig gällande och 1874 målades taket över med vit färg. I samband med en genomgripande restaurering av kyrkan 1924 togs emellertid Jonaeus målningar åter fram i all sin prakt. Kyrkans exteriör skiljer sig från de flesta andra kyrkor genom sin tegelrödsfärgade murstensdekor, ditmålad 1975 men med original från 1770-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid Lillsjön ca 20 km nordväst om Sunne vid lansväg 888.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-15