Hackvads kyrka

i Strängnäs stiftTexten hämtad ur skriften "Kyrkorna i Lekeberg".
Utgiven av Lekebergs KDN/Kultur.
Text och foto av Åke Axelsson.


HACKVAD - Gudshus bland drumliner.
Allan Thybell har i sin serie om Örebro läns kyrkor i Länsposten kallat Hackvad för kyrkan bland drumlinerna. Och det med all rätt. Hackvad är drumlinernas socken. Mjukt böljande är landskapets linjer kring sockenkyrkan. Hackvad har haft tre kyrkor. Den första, av vilken idag endast västtornet återstår, byggdes troligen under senare delen av 1100-talet. Det var en liten kyrka. Mot slutet av 1700-talet hade den förfallit så att varken reparation eller tillbygge var tänkbar. Prosten Kämpe skrev 1779 när han sökte utverka rikskollekt till en ny sockenkyrka: "Det är den minsta och uslaste kyrka man i orten vet att tala om". Ett år senare hade man fått in medel nog och uppförandet av en ny kyrka började. Arbetet leddes av byggmästaren Daniel Moberg från Mosås. Utanför de medeltida murarna uppfördes nya, även de av sand- och kalksten. Tornet fick, som nämnts, vara orört. Koret fick en tresidig form. Mikaelidagen 1782 invigdes kyrkan. 1797 fick man ett orgelverk med nio stämmor.

Ödeläggande brand.
Det tempel man med mycken möda och under stora försakelser byggt åren 1780-82 blev bara 120 år. Den 27 april 1902 ödelade en eldsvåda hela kyrkan. Denna eldsvåda utbröt mitt under pågående högmässa. Man lyckades endast rädda ett fåtal inventarier. Det mesta förstördes bl.a. de två klockorna i tornet.

Socknens tredje kyrka.
Hackvads tredje kyrka, den nuvarande, uppfördes på den brunnas murar De kvarstående murarna avjämnades och murningen fortsatte med tegel. Den nya kyrkan fick alltså samma storlek som den brunna. Virke till tornet skänktes från häradsallmänningen. Bygget drog en kostnad av 36.000 kr. Nya klockor skänktes av godsägare Carl Wetter på Bärsta. Altartavlan som fanns i 1700-talskyrkan ersattes med ett målat korfönster, med motivet "den gode Herden". I södra sidan av koret uppsattes år 1964 ytterligare ett målat fönster. Det bekostades av småskollärarinnan Anna Lundin och utfördes av konstnären Fredrik Henkelman. Motivet är "Livets träd".


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-24