Hassle kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kyrkan byggdes 1878 i romansk stil och ritades av arkitekten och professorn A Törnkvist. Han gav kyrkan ett treskeppigt kyrkorum med torn i öster. När den byggdes revs en äldre medeltidskyrka som byggts om på 1700-talet.

Flera av inventarierna bevarades men flyttades tillbaka till kyrkan först 1922, bl a flera begravningsvapen for släkten Falkenberg. Från medeltiden finns bara dopfunten kvar gjord i gotlandsk kalksten omkring år 1200. Dess lock av ek är troligen från 1500-talet. Altartavlan målades 1880 av friherrinnan Adelaide Leuhusen som skänkte den till kyrkan. I ett gravkor under sakristian finns flera kistor bevarade med kvarlevorna av medlemmar ur familjen Falkenberg, från ett tidigare gravkor som revs 1878.

VAGBESKRIVNING:
Hassle ligger där väg 64 ansluter till E3 norr om Mariestad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-15