Hova kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Rolf Andersson


1810 tillbyggdes Hova kyrka betydligt och fick sitt nuvarande utseende i empirestil. Kyrkans dopfunt är formad som en bägare, uppburen av en ängel och utskuren i trä på 1700-talet. Från samma århundrade kommer ett antal träskulpturer och begravningsvapnen för släkterna Hård af Segerstad och Lenk. I kyrkan finns också en gammal skärm till en brudbänk med ett målat brudpar i rokokodräkter.

Grunden till kyrkan är av äldre datum men av okänd ålder. 1723 inträffade en olycka i kyrkan som dokumenterades i skrift året därpå. Blixten slog ner i tornet som rasade och drog med sig västra gaveln. 24 människor omkom.

Utanför kyrkan finns ett minnesmärke över en annan historisk händelse, nämligen slaget vid Hova år 1275 mellan hertigarna Erik och Magnus (söner till Birger Jarl) och kung Valdemar. Hertigarna vann slaget.

VÄGBESKRIVNING:
Hova är beläget intill E3 mittemellan Laxå och Mariestad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03