Huddinge kyrka

i Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Huddinges äldsta kyrka byggdes sannolikt från början av sten på 1200-talet. I en av murarna finns ett runstensfragment från 1000-talets första hälft inmurat. Stenen har sannolikt stått vid en passage över sjön vid vars landfäste kyrkan byggdes. Den tidiga medeltida kyrkan ombyggdes troligen på 1480-talet, varvid det ännu bevarade altarskåpet skänktes till kyrkan. Altarskåpet, som är kyrkans förnämsta prydnad, framställer scener ur passionshistorien med korsfästelsen som centralmotiv. S:t Erik, S:t Olov, S:t Göran och S:t Mikael flankerar.

Den ursprungliga kyrkan hade sannolikt torn, vilket emellertid rasade på 1600-talet och ersattes med klockstapel. På tornets plats byggdes ett gravkor för Ågestagodsets ägare. Detta revs 1877 och ersattes av ett torn. Predikstolen från 1685 är en donation från Balingstagodset. Av den äldsta dopfunten återstår endast foten, varför den ersattes med en ny av Kolmårdsmarmor. Kyrkan har tre brudkronor, den äldsta från 1800-talet. Orgeln som nu används byggdes 1968 av den danske orgelbyggaren Bruno Christensen. Den har 26 stämmor.

VÄGBESKRIVNING:
Väg 226 från Stockholm till Huddinge.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03