Husby-Oppunda kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Bror Pantzare


Äldsta delarna av Husby-Oppunda kyrka uppfördes på 1200- eller 1300-talet. Något senare byggdes sakristian och ett vapenhus som har rivits. 1665 tillkom gravkoret för familjen Rosenhane som byggdes på 1724. På 1790-talet fick kyrkan ett tresidigt kor och långhuset förlangdes. Sakristian har kvar sitt ursprungliga kryssvalv. 1798 fick kyrkorummet tunnvalv av trä. Klockstapeln uppfördes 1668. Pehr Hörberg har målat den stora altartavlan 1730. 1661 skänkte Schering Rosenhane en predikstol till kyrkan. Den nuvarande är från 1743 och gjord av Johan Ullberg. Dopfunten från 1200-talet är huggen i gotlandsk kalksten.

Från den Rosenhanska ätten finns flera gravhällar bevarade, nämligen Jöran Johanssons, död 1576, och hans son Johan Jöranssons, död 1624 samt Erik Carlsson Sparres, död 1678.

VÄGBESKRIVNING:
Husby-Oppunda ligger vid väg 53 (222) drygt två mil från Nyköping.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-06-27