Husby-Rekarne kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Husby-Rekarne kyrka gör i det yttre huvudsakligen intryck av att vara en sockenkyrka från stormaktstiden. Härtill bidrar det Sparreska gravkoret och tornet, som tillkom sedan det medeltida tornet rivits och kyrkan förlängts åt väster.

Kyrkans inre ger däremot ett ålderdomligare intryck med de mäktiga långhusvalven, dekorerade med valvmålningar från senmedeltiden. I kyrkan finns också ett franskt triumfkrucifix från 1100-1200-talet. Predikstolen år ett 1600-talsarbete från domkyrkosnickaren Michael Rechners verkstad. I koret finns också målningar, här av något yngre datum från 1600-talets mitt.

Storklockan år gjuten ca år 1500 med en Mariainskription, vilken liksom målningarna i kyrkvalvet bekräftar att kyrkan från början helgats åt Jungfru Maria. Lillklockan är gjuten 1746 av två spräckta klockor. Här känner vi klockgjutarens namn: Henrich Bohm från Stockholm.

Kyrkan år belägen i väl bevarad äldre kyrkbacksmiljö med sockenmagasin, sockenstuga från 1700-talet och kyrkstall samt den till församlingsgård numera ombyggda kyrkskolan från 1800-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Tag länsväg 214 från Eskilstuna mot Katrineholm. Kyrkan ligger mellan Skogstorp och Hallsta samhällen.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03