Karlskoga kyrka

i Karlstad stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kyrkan "mitt i byn" är församlingens huvudkyrka, vars första del, nuvarande sakristian, började byggas 1586. Den första kyrkan var 6x12 meter med sadeltak och byggd i liggande timmer. Under 1600-talet byggdes kyrkan till flera gånger och 1681 förlängdes den till 40 meter. Kyrkan är byggd av trä och är en korskyrka från början av 1700-talet. Den senaste renoveringen skedde 1972-73, kyrkan har 575 sittplatser.

Sakristians målningar är utförda direkt på stockarna och framtogs vid restaurering 1916. Målningarna torde ha utförts av två franska hovmålare hos Karl IX. Kyrkan har en läktarorgel och en kororgel. Orgel på läktaren är från 1916, den senaste renoveringen och ombyggnaden skedde 1986, då orgeln fick 41 stämmor, tre manualer och pedal.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger 400 meter norr om E 18 nära torget.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03