Länghems kyrka

i Göteborgs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Sten Gustafsson, Länghem


Länghems kyrka, byggd i typisk Karl Johan-stil, tillkom 1834. Den gamla kyrkan, belägen ett hundratal meter norr om den nuvarande, revs.

En del inventarier överfördes till den nya kyrkan, bland annat predikstolen med sitt ljudtak, tillverkad 1715 av rådman H C Datan.

Den nuvarande altartavtan, från 1893, är målad av prästdottern Berta Ahlgren. Den är en kopia av Carl Blochs altartavla i Hörups kyrka i Skåne. Altarkrucifixet, i förgyllt silver, är daterat till 1550. De två korfönstren är från 1890-talet.

Dopfunten i snidad ek är tillverkad av bygdens egna snickare, bröderna Claesson. Över dopaltaret hänger en ängel från 1756.

Tre kyrkklockor finns. Lillklockan från 1569 bär namnet Elisabeth. mellanklockan från 1400 heter Martinus. Storklockan, som saknar namn har okänt tillverkningsår.

Kyrkans nattvardssilver skänktes 1639 av Beata Margareta Brahe. De Stenbockska och Braheska vapnen finns ingraverade på dessa silversaker.

VÅGBESKRIVNING:
Från Borås riksväg 27 ca 2,5 mil, avtagsväg mot Länghem.

Anfädernas gravstenar på Länghems kyrkogård.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-07-11