Lekeryds kyrka

i Växjö stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Ingemar Persson


Med tunga, vitkalkade stenmurar reser sig den gamla medeltidskyrkan över Lekeryds samhälle. Den tillhör traktens äldsta och torde ha uppförts under 1100-talet. Stilen är typiskt romansk med ett långhus, ett lägre och smalare kor och en halvrund absid. Tornet tillkom 1769.

Ungefär jämngammal med kyrkan är den vackra dopfunten i sandsten. Från samma tid är den järnbeslagna ekdörren mellan kyrkorum och sakristia. Triumfkrucifixet är från 1200-talet. Altarskåpet är tillverkat av en nordtysk mästare ca 1500.

Före reformationen hade kyrkan fem olika altaren, varav ett var helgat åt S:t Ciriacus, kyrkans eget skyddshelgon. Den altaruppsats som numera står över altaret i koret är från 1764, en gåva av majoren Christopher Ribbing, vars ätt har gravplats i koret. Predikstolen är från 1640-talet.

1782 försågs kyrkan med takmålningar utförda av målaren Rosenblad i Gränna.

Kyrkans två orglar är byggda av Wistenius (1758) respektive J Kiinckel (1987).

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid riksväg 132, ca 20 km öster om Jönköping i riktning mot Aneby.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-03