Levene kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Leif Anund


Troligen byggdes Levene kyrka som gårdskyrka på Levene kungsgård redan på kung Stenkils och jarlen Håkan Rödes tid. Kung Stenkil dog 1066. I Västgötalängden står det att Håkan Röde ligger begravd i Levene där han var född. På 1600-talet byggdes kyrkan ut betydligt på initiativ av Johan Hindrikson Reyter, landshövding, överste och ägare till kungsgården. Han byggde också ett gravkor åt sin familj, men det revs 1887. Där finns nu bara familjens gravhäll.

Altaruppsatsen dateras till 1678 och är, liksom predikstolen i barockstil. Altarets två stora mässingsljusstakar är gjorda 1684. Den åttaarmade malmljusstaken i koret är ett krigsbyte från Ryssland på 1600-talet. Från tidig medeltid kommer dopfunten i sandsten.

Kyrkans äldsta mässhake är svart och skänkt 1835 av grosshandlaren Anders Georg Lewgren i Göteborg. Den förvaras i en monter vid västra ingången. I sakristian förvaras två liljestenar från medeltiden. Sveriges högsta runsten på 4,6 meter ristades på 1000-talet och restes upp här på kyrkogården 1928. När kyrkan reparerades 1927-28 fann man runstenen som var i två delar, inmurad på var sin sida av ingången.

VÄGBESKRIVNING:
Levene kyrka ligger vid väg 187, c.a 10 km norr om E3:an Vara-Lidköping.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03