Lurs kyrka

i Göteborgs stiftLurs kyrkas officiella hemsida.


Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Lurs nuvarande kyrka byggdes som ersättning för en äldre medeltida helgedom i sten (men med trätorn). Den nya kyrkan invigdes 1862.

Före den omfattande renoveringen 1929-33 var korväggen samt övre delen av långhusets väggar prydda med målningar.

Det vid långhusets sydvägg placerade förgyllda korset har tidigare utgjort kyrkans ursprungliga altaruppsats.

Dopfunten, i täljsten, är från 1200-talet. Den är ställd på en diabassockel från tidigt 1900-tal. På predikstolen finns evangelistmedaljonger från 1600-talet. Altaruppsatsen har ramverk i trä från 1663 och infällda oljemålningar på duk från slutet av 1800-talet.

Orgeln, som är byggd av A Magnussons orgelbyggeri AB 1891, finns bevarad i praktiskt taget ursprungligt skick. Den renoverades 1983.

VÄGBESKRIVNING:
Tag av E6-an i Tanumshede mot norr 12 km.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-07