Lyrestads kyrka

i Sara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Lyrestads kyrka byggdes 1674. Från den äldre kyrkan kvarstår nedre delen av den norra väggen samt en del inventarier: Madonnabild i koret från före 1200. Triumfkrucifix från mitten av 1200-talet. Dopfunt tillverkad omkring 1200.

Kyrkans inre präglas av 1600-talet. Det treskeppiga långhuset har kryssvalv av trä buret av sexkantiga träpelare. Den mäktiga altartavlan i barockstil, skänkt av kyrkoherden Jonas Rudberud 1674, föreställer Faderns upptagande av Sonen och ovanför Jesu uppståndelse, välgjorda Rubenskopior av en okänd konstnär.

Predikstolen i renässansstil är från 1652, försedd med en praktfull baldakin och målningar av evangelisterna. Några barockskulpturer från 1670-talet, som tidigare suttit över målningarna, är placerade på väggen bakom predikstolen. Läktarbarriären är från 1700-talet och försedd med bilder av Jesus och apostlarna. I kyrkan förvaras också äldre kyrkliga textilier som kommit att uppmärkas mer på sistone.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid E3 c:a en och en halv mil norr om Mariestad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-14