Lilla Malma kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Här uppfördes någon gång under 1100-talet en kyrka, bestående av ett långhus och ett smalare kor. Långhuset är bevarat och bildar västra hälften av kyrkorummet. Kyrkan har troligen ombyggts på 1300-talet då korset revs och kyrkorummet förlängdes mot öster. 1746 utvidgades kyrkan genom en arm mot norr. På 1890-talet revs träkoret och ett nytt byggdes upp i tegel. Kyrkan förlängdes på 1950-talet mot väster. Samtidigt installerades en ny orgel. Den målning som nu pryder valven gjordes 1897 i en, som man menade, medeltida stil. Kyrkan ligger ganska inklämd mellan bebyggelsen. Man kommer på bästa sätt fram genon den vackra stigluckan på sydsidan.

En altarprydnad från 1785 är nu uppsatt vid norra armens bortre gavel. Den ersattes 1897 med nuvarande glasmålning bakom altaret. Altaret invigdes pingsten 1986, är murat och har en skiva av kalksten. Predikstolen är från 1648. Som dekoration har den de fyra evangelisterna med deras symboler. Den främsta malmkronan är en testamentsgåva år 1668. Dopfunten i kalksten är tillsammans med ett tennbäcken och en dopskål av silver skänkta 1931. Klockstapeln byggdes 1684.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03