Malmbäcks kyrka

i Växjö stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Ingemar Persson


Malmbäcks kyrka ligger på en gammal kyrkplats. Den första kyrkan torde ha uppförts på 1100- eller 1200-talet.

1817 ödelades den gamla kyrkan - och den friliggande klockstapeln - av en våldsam brand efter ett blixtnedslag. Endast ett fåtal av inventarierna kunde räddas, bland annat det krucifix som nu är placerat på altaret i dagens kyrka. Vidare räddades någon ljuskrona, en svart mässkrud, en del ljusstakar, kyrkans nattvardssilver och brudkronan.

En nv kyrka uppfördes. Den invigdes 1828.

Vid kyrkans första stora renovering 1909 återinsatte man den predikstol som funnits i gamla kyrkan och som tillhörde de inventarier man lyckats rädda undan lågorna vid branden 1817.

Vid samma renovering erhöll kyrkan sin nuvarande orgel. Den är byggd av J Magnusson i Göteborg och ombyggd 1964.

Altarprydnaden består av ett stort snidat och guldfärgat kors behängt med törnekrans och linneduk.

Nuvarande dopfunten i ljus granit är från 1948.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan väl synlig i Malmbäcks samhälle. 2 mil sydväst om Nässjö.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-07-31