Marbäcks kyrka

i Linköpings stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Marbäcks kyrka uppfördes på 1200-talet och bestod då av långhus och kor av sten. Sakristian samt tegelvalven tillkom sannolikt i början av 1400-talet. Åren 1671 och 1698 utökades kyrkan med korsarmar i trä. 1913 återuppfördes dessa, då i sten. Det nuvarande stentornet byggdes 1879.

Dekorationerna av kyrkans gamla kryssvalv är troligen utförda av Mäster Amund. De föreställer apostlar, helgon och olika detaljer ur skapelsen.

De draperimålningar, som bland annat pryder de genombrutna medeltidsväggarna intill korsarmarna, är utförda 1773 av konstnären Meyer.

Altartavlan framställer Nattvarden, Golgata, Uppståndelsen och Himmelsfärden. Den har målats av konstnären Fritzberger 1684. Predikstolen är från 1600-talet. Den erhöll 1738 färgrika skulpturer och sniderier. Dopfunten ar ritad 1961 av konstnären George Trapp i Gränna.

Orgelfasaden härrör från 1859, men det nuvarande orgelverket (byggt av H Lindegren) är från 1948.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-14