Mjölby kyrka

i Linköpings stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Bo Holmer


Mjölby kyrka har medeltida ursprung, men efter en brand 1771 återstod av den gamla helgedomen bara delar av tornet. I övrigt måste kyrkan återuppföras, vilket var klart 1779. Kyrkorummet rymmer ca 300 personer. Taket är tunnvälvt och koret tresidigt.

Den av en okänd konstnär målade altartavlan framställer Jesus i Getsemane. På predikstolen finns skulpterade kristna symboler.

I samtliga kyrkfönster finns glasmålningar komponerade av professor Ch Crodel och tillverkade av firman Franz Mayer i München. De tre korfönstren har som motiv den treenige Gudens verk (skapelsen, frälsningen och kyrkan). I långhusets fönster framställs gammal- och nytestamentliga motiv, bland annat tre av Jesu liknelser.

Orgeln på läktaren är ursprungligen byggd av Sven Nordström på 1850-talet. Den renoverades senast 1990, av Mårtenssons orgelbyggeri i Lund, och har 28 stämmor. Det finns i kyrkan dessutom en kororgel av samma fabrikat, från 1983.

VÄGBESKRIVNING:
Mjölby kyrka ligger vid Stora Torget i Mjölby och utgör ett centralt blickfång i staden.

Anfädernas gravstenar vid Mjölby kyrka.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03