Naverstads kyrka

i Göteborgs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Peter Svensson


Naverstads kyrka är en av de äldsta i Bohuslän, troligen från 1100-talets mitt. Den ligger naturskönt nära Södra Bullaresjön.

1669 erhöll kyrkan ett torn på västra gaveln. 1729 rasade tornet på grund av en jordbävning, men man lät omgående bygga upp det på nytt. 1746 förstördes tornet igen, denna gång i samband med ett åsknedslag. Efter denna händelse valde man att inte uppföra ett nytt torn. I stället reste man en fristående klockstapel.

Kyrkans vackra takmålningar stod klara 1731. De har målats av Christian von Sehönfeldt. I skeppet skildras "Den yttersta domen", i koret har konstnären inspirerats av boken "Kristens resa".

I kyrkan finns en av Bohusläns vackraste träskulpturer. Den föreställer Jungfru Maria och är sannolikt från 1200-talet. På kyrkogården invid kyrkans södra vägg står en röd granitsten med en märklig inskription.

VÄGBESKRIVNING:
Naverstads kyrka syns från riksväg 165, ca 2 mil från Hällevadsholm.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03