Ockelbo kyrka

i Uppsala stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Gunnar Hed


Ockelbos äldsta kyrka dateras till 1200-talets mitt och var belägen strax söder om nuvarande kyrkan. Den revs när den nya kyrkan uppfördes 1791—93 efter ritningar av landshövdingen i Gästrikland, F.A.U Cronstedt. 1892 försågs kyrkan med värmecentral, något Ockelbo var bland de första med. Den 3 december 1904 eldhärjades kyrkan. Bland de inventarier som räddades undan branden märks bla två nummertavlor från 1700-talet och tre ljuskronor från 1600- respektive 1700-talet. Redan den 6 mars 1905 anlitades en arkitekt för återuppbyggandet. Det blev Gustav Ameen. Denne skapade en treskeppig hällkyrka i barockstil av det stora långhuset.

1956—57 renoverades kyrkan både ut- och invändigt. I den förminskade kornischen utfördes en altarmosaik som genom sina starka färger nu ger kyrkans inre dess accent. Ett kapell för mindre gudstjänster skapades i kyrkans västra del — S:t Martins kapell, helgat åt kyrkans gamla patron S:t Martin av Tours. Kyrkans äldsta nattvardssilver från slutet av 1600- och 1700-talet var en kalk med paten, oblatask med oblatsked samt vinkannor som stals 1946. Endast vinkannorna har återfunnits, 1981, efter 35 år. Även det nya kyrksilvret från 1948 blev stulet 1984, varför kyrkan nu har sin tredje uppsättning nattvardssilver.

VÄGBESKRIVNING:
Lansväg 272, 3 mil norr om Sandviken.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-14