Öggestorps kyrka

i Växjö stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Bernt Fransson


1882 stod den nuvarande kyrkan i Öggestorp klar att tas i bruk. Invigningen ägde rum året därpå. Den ersatte samhällets medeltida kyrka, vars äldsta delar torde vara från 1100-talet.

Kyrkan har en udda arkitektur. Den är åttakantig och med en utbyggnad för koret på ena sidan. Över huvudbyggnaden reser sig en lanternin, också den åttakantig.

Den 15-stämmiga orgeln är från 1884. Den har byggts av en orgelbyggare Karlsson från Virestad. På altaret står en vacker kopia av Bertel Thorvaldsens berömda Kristusgestalt. Dopfunten, i sandsten, härrör från den medeltida kyrkan. Den är prydd med stiliga djurornament och dateras till 1100-talet, vilket innebär att den år kyrkans äldsta inventarium. Vid totalrenoveringen 1982-83 vinnlade man sig om att återge kyrkorummet dess färgsättning från slutet av 1800-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Väg 31/33 ca 2 mil öster om Jönköping.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03