Östmarks kyrka

i Karlstad stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Östmarks kyrka är från år 1765. Kyrkan är en korskyrka. Sakristia och torn har tillfogats. Väggar och tak är spånklädda.

Efter en omfattande restaurering återinvigdes kyrkan den 2 juli 1935, på dagen 170 år efter kyrkans invigning. Alla äldre inventarier konserverades, glasmålningar insattes i två korfönster, en ny altaruppsats, i vilken den gamla altartavlan infogades, anskaffades. Kyrkan har fått omdömet att den är en av de främsta exemplen på kyrkobyggnadskonst i Värmland under 1700-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid vägen Torsby - Röjdåfors Norge, 23 km från Torsby.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03