Rinna kyrka

i Linköpings stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Lennart Arfwidsson


Rinna kyrka uppfördes 1800-02 efter ritningar av Olof Tempelman, sedan den gamla medeltida kyrkan på platsen tjänat ut och rivits.

Altartavlan är utförd av Pehr Hörberg. Den framställer Kristi himmelsfärd och målades 1803. Predikstolen är av enkelt slag. Den är byggd 1803 av snickare Thunström i Linköping.

Dopfunten, av kalksten, härstammar från 1691. Orgeln byggdes ursprungligen 1834. Den har dock renoverats och ombyggts ett flertal gånger.

VÄGBESKRIVNING:
2 km från avfart E4, 1 mil väster om Mjölby.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03