Skarstads kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Leif Anund


Skarstad kyrka stod färdig 1859 och är uppförd av sten i gängse 1800-talsstil. Föregångaren var också en stenkyrka, belägen på samma plats. Enligt en anteckning från 1583 hade den då halmtak. 1855 rasade nedre kortväggen under pågaende gudstjänst utåt. 1859-1956 var Skarstad kyrka också kyrka för grannförsamlingen Hällum. 1948-49 genomgick kyrkan en omfattande restauration.

Kyrkan äger två dopfuntar och ytterligare funtfragrnent. En av funtarna är från medeltiden. Den i bruk varande dopfunten är av kalksten och tillverkad 1662. Besökarens blickar dras till altartavlan med det förgyllda korset med törnekronan och den himmelsblå duken med de omgivande molnskyarna samt manteln som slingrar sig runt korset. Åtskilliga partier har erhållit äkta förgyllning. På korväggen hänger en tavla föreställande nattvarden.

I sakristian förvaras kyrkoherde Benediktus Andreas Ludenius, död 1715, gravsten. I kyrkrummet förvaras en sk liljesten från medeltiden. Vidare finns i kyrkan en sten med ätterna Hjertas och Reenstiernas inhuggna vapen. Kormattan är skänkt av församlingens syförening. Brudkronan i guld är en gåva från ungdomskretsen, vars emblem också återfinns på kronan.

VÄGBESKRIVNING:
Skarstad ligger väster om E3 drygt två och en halv mil sydväst om Skara.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03