Skee kyrka

i Göteborgs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Marie Wenehult


Skee kyrka, en av Bohusläns största äldre kyrkor, är en ursprungligen romansk anläggning, uppförd på 1100-talet. Byggnadsmaterialet är granit i huggen kvader.

Från kyrkans äldsta tid härstammar bland annat absiden i öster, tre portaler på syd- respektive norrsidan samt ett rundbågigt fönster på korets norra sida.

1794-95 företogs en större ombyggnad av kyrkan. Då förlängdes den västerut. I samband därmed byggdes det nuvarande vapenhuset.

Bland kyrkans inventarier kan nämnas det utomordentligt vackra altarskåpet från 1490-talet (med omramning i barock från 1686).

På ett litet altare vid korets norra sida står den så kallade täljstensmadonnan (från 1200-talet). Ungefär lika gammal är dopfunten, men i kyrkan finns numera bara en kopia av originalet (som förvaras på Statens historiska museum).

Predikstolen är ett typiskt barockarbete från 1671. Klocktornet, söder om kyrkan, härrör från 1673.

VÄGBESKRIVNING:
2 km från E6 och LV 164 Ö Strömstad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03