S:ta Ragnhilds kyrka

i Södertälje i Srängnäs stiftS:ta Ragnhilds kyrkas officiella hemsida.


Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


De äldsta delarna av kyrkan uppfördes redan på 1100-talet. Men sedan dess har kyrkan utvidgats betydligt och byggts till under flera perioder. Den gamla 1100-talskyrkan utgör idag mittskeppet och nedre delen av tornet. Senare under medeltiden förlängdes kyrkan och fick en sakristia i norr. Mittskeppets stjärnvalv slogs på 1400-talet. I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet gjordes kyrkan treskeppig. De båda sidoskeppen valvslogs samtidigt. Delvis bekostades ombyggnaden av hertig Karl, sedermera Karl IX och senare hans efterlevande änka.

Den 15 juli 1650 ödelades kyrkan, liksom staden, av en brand men reparerades. Kyrkans sista tillbyggnad blev det Cronberg-Hackerska gravkoret mitt på södra långsidan, uppfört i barock av Anna Maria Gyldenklou på Hanstavik. Sannolikt är gravkoret ritat av Erik Dahlberg. Numera fungerar det som dopkapell.

Ytterligare en gång brann kyrkan, i januari 1881. Delar av exteriören förstördes då men interiören klarade sig oskadd. Vid reparationen fick kyrkan ett nytt torn.

Den rikt smyckade altaruppsatsen från 1656 är en gåva till kyrkan av Wilhelm Drakenhielm, liksom predikstolen från året därpå.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid Stora Torget i Södertälje centrum.

Anfädernas gravstenar på Södertälje kyrkogård.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-02-07