Stenkvista kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Den gamla medeltidskyrkan revs och den nuvarande kyrkan uppfördes, 300 meter sydväst om föregående, på 1790-talet. Tornbygget skedde 1840. Dessförinnan fanns en klockstapel.

Interiören motsvarar upplysningstidens ideal av ett ljust och luftigt kyrkorum. Kyrkan uppfördes ursprungligen med sakristia inredd i kyrkorummets östligaste del (absiden i koret). År 1964 frilades koret och blev ett med kyrkorummet. Sakristia och brudrum inreddes då under orgelläktaren.

Den monumentala dopfunten, dekorerad med repvulst mellan fot och skål, stammar från 1100-talet. Orgelfasaden år praktfull, byggd av orgelbyggaren Isak Risberg 1697 för Jäders kyrka, men inköpt 1866 till Stenkvista. Triumfkrucifixet från ca 1400 år uppsatt framför en år 1964 vävd bonad.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan syns från väg 53 på höger sida, ca 5 km söder om Eskilstuna.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03