Stigtomta kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Denna romanska kyrka från 1200-talet har byggts till under flera perioder med sakristia, torn och vapenhus. 1765 och 1786 byggdes norra och södra korsarmarna och 1790 ett tresidigt kor. 1795 tillkom den nya sakristian då också det gamla vapenhuset revs. Tornet har kvar sitt ursprungliga kryssvalv. På 1780-talet fick kyrkorummet sina tunnvalv.

Kyrkans nuvarande predikstol köptes 1807 från Artillerikyrkan i Stockholm då den revs. Den har Karl XI:s monogram och är troligen från 1690-talet. Dopfunten är i trä i barockstil och dateras till 1904. I kyrkan finns en gravhäll över kyrkoherden Joar i Stigtomta, död 1330.

Foto: Bror Pantzare

VÄGBESKRIVNING:
Stigtomta ligger vid väg 52 ca en och en halv mil från Nyköping.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03