Tranemo kyrka

i Göteborgs stiftTexten är hämtad ur häftet "Tranemo Kyrka"


Sedan medeltiden har det funnits kyrka här i Tranemo. På 1600-talet byggdes en träkyrka som 1882 ersattes med vår nuvarande kyrka.

Den genialiske arkitekten Emil Langlet fick uppdraget att rita en ny kyrka och konstruerade vår sexkantiga kyrka. Den är en av tolv sådana centralkyrkor (Gällivare, Sillerud, Beateberg, Sävare, Hålc-Täng, Erska, Tranemo, Kungssäter, Snöstorp, Orsjö, Malmö Caroli och Malmö S:t Pauli).

Altaret var ursprungligen placerat nedanför trappan upp till det nuvarande koret. Bänkarna var placerade runt om altaret på tre sidor. Rummet inramades av sex läktare, varav den främsta var orgelläktare. Langlets tanke var att man skulle sitta samlade runt omkring nattvardsbordet, så som man gärna bygger kyrkor idag.

Ljuset strömmade ner från frän den senare förbyggda lanterinen (ljustornet).

Nederkanten av de förbyggda fönstren är ännu synliga.

Det gamla taket är mycket komplicerat med bjälkar som bildar en stjärna. I mitten är ett kors omgivet av en törnekrans med tolv spetsar. Taket bakgrundsfärg är blått och det pryds, förutom korset i mitten av stjärnor i guld.

Vid renoveringen 1938-39 ville man med hjälp av arkitekten Harald Wadsjö skapa ett mer traditionellt kyrkorum. Kyrkans färgglada och livliga träinredning överdrogs med gråvit slamfärg på puts. Läktarna revs och ett nytt kor byggdes till. Ett lägre valv i rabbitzputs slogs för att dölja lanterinen.

Är 1993 valde man att gå halvvägs tillbaka till ursprunget genom att ställa bänkarna litet snett och bygga upp två av de rivna läktarna. Väggar och tak fick en ljusare och varmare färgsättning. Konsulter var bsv arkitekter & ingenjörer ab.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-15