Tveta kyrka

i Strängnäs stiftTveta kyrkas officiella hemsida.


Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Tveta kyrkas äldsta delar byggdes på 1200-talet. Troligen har den föregåtts av en äldre träkyrka från 1100-talet. Vapenhuset byggdes i början av 1500-talet och koret 1907.

Långhusets valv slogs troligen först på 1600-talet medan sakristian fick sitt valv då det byggdes på medeltiden. Kyrkan äger två träskulpturer från 1300- och 1500-talen föreställande jungfru Maria samt en skulptur av St Eskil från 1400-talet.

Predikstolen är gjord av en sergeant Söderberg och den ursprungliga dopfunten är ett gotländska arbete från 1200-talet, nu i starkt skadat skick.

VÄGBESKRIVNING:
Tveta ligger strax sydväst om Södertälje.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2006-02-07