Vadsbro kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Bo Lindkvist


Kyrkan i Vadsbro byggdes under 1100-talet men har sin prägel av de två gravkoren från senare tid. Det Ryningska koret är från 1650-talet. 1654 uppfördes klockstapeln.

Kyrkorummet har vackra stjärnvalv från 1400-talet, som dekorerats med kalkmålningar under 1460-talet. Motiven är bladrankor och växtornamentik. Dopfunten, med skål av gotländsk marmor och fot av gråsten, dateras till 1200-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Vadsbro kyrka ligger någon km väster om väg 58 ca en mil söder om Flen.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03