Vara kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Leif Anund


Vara kyrka är belägen på socknens gamla kyrkplats. Föregångaren, en enkel träkyrka, var från 1400-talet. Den revs 1865. Då hade Vara och Önum uppfört gemensam kyrka (i Önum). 1902 byggdes Vara nuvarande kyrka i modifierad nygotik. 1933 genomgick den en inre restauration, då det ursprungliga innertaket med öppen takstol ersattes med tunnvälvt trätak.

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten från ca 1170, huggen i gulaktig sandsten. Den har cylindriskt cuppa med skrånande undersida och nedtill cylindriskt skaft. Över dopfunten hänger en väggbonad, tillverkad av Agda Österberg, Varnhem. Från den gamla träkyrkan härrör också fyra altarskåpsreliefer i ek, daterade till 1500-talets början. Relieferna avbildar händelser ur jungfru Marias liv.

Även predikstolen i barockstil och tillverkad ca 1700 kommer från den gamla kyrkan. På korgens sidor ses reliefskulpturer av Kristus och evangelisterna. Figurerna på ljudtaket bär på attribut för korsfästelsen. På nedre kortsidan i långhuset ses två gravhällar från 1600-talet. Korfönstrens mosaikinläggningar bjuder på ett färgrikt urval av den kristna bildsymboliken. De båda kyrkklockorna är samtidiga med kyrkan. En bär på inskription ur Viktor Rydbergs dikt Klockorna.

VÄGBESKRIVNING:
Vara ligger vid E3 ca tre mil från Skara.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03