Vårdinge kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Anders Wannebo


Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet och troligtvis har Vårdinge kyrka haft ett torn i väster och ett något smalare kor i öster. Under 1300-talet utvidgades kyrkan till ett rektangulärt kyrkorum. Av detta återstår korväggen i öster med det lilla romanska korfönstret som återupptogs vid renoveringen 1956-57. Glasmålningen i fönstret är gjord av Jan Brazda 1958. Sakristian uppfördes troligen under 1500-talet.

Sin karaktäristiska utformning fick kyrkan under ombyggnaden 1822-1828. Den utvidgades då åt norr och söder med breda korsarmar. Vid tillbyggnaden revs ätten Rosenstiernas gravkor i söder medan gravkammaren därunder bevarades.

Valven har blekta och otydliga kalkmålningar från 1400-talet. 1894 års renovering gav kyrkorummet dess nuvarande prägel. Kyrkans triumfkrucifix från 1450-talet är upphängt i koret ovanför altaruppsatsen: Nattvarden av John Lundquist från 1940. Det äldsta silverföre_ målet är patenen från 1400-talet. En kanna är tillverkad av den kände silversmeden Henning Petri i Nyköping 1699. 1500- och 1600-talens stormän präglar fortfarande kyrkorummet med gravhällar och begravningsvapen för ätterna Rosenstierna, Rosenskiöld, Silfversparre och Hummerhielm. Främst märks gravhällen i norra korsarmen över Ivar Ivarsson Örn, adlad Lillieörn, som dog i juli 1590.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger 5 km väster om Mölnbo i östra Sörmland.

Anfädernas gravstenar vid Vårdinge kyrka.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-07-05