Västerljungs kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


De äldsta murarna i Västerljungs kyrka daterar sig från 1100- och 1200-talet. Under århundradenas lopp har kyrkans exteriör ändrats flera gånger. Senast hände det år 1889. Då fick tornet det slutgiltiga utseendet med sitt krön av tegel med insänkta blinderingar i murytan efter medeltida mönster.

1719 blev ett katastrofalt år för Västerljungs kvrka. Då härjade ryssarna i socknen och brände bl a kyrkan. Taket och all inredning förstördes och därtill alla handlingar som berättade om kvrkans forna historia.

De medeltida valven sätter sin prägel på interiören. Tyvärr har putsen på dessa avlägsnats. Lika beklagligt är att de inventarier som räddades vid ryssbranden spårlöst har försvunnit. Ett förnämligt altarskåp från 1400-talets senare år pryder emellertid kvrkan. Det år en gåva från Ösmo kyrka efter branden 1719. Predikstolen år tillverkad på 1830-talet medan altarringen och bänkinredningen tillkom är 1954. Orgelläktaren är från samma år. Långhusets tre malmkronor är sevärda. Äldst är den som hänger främst. Förmodligen är den från 1500-talet.

VÄGBESKRIVNING:
Kykan ligger 7 km nordväst om Trosa.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03